Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Paaluvasaralla on nopeaa käyttöä suurten nopeuksien rautatie- ja moottoriteiden pehmeiden perustusten, meren talteenotto- ja silta- ja laiturisuunnittelun, syvän pohjakuopan tuen ja tavallisten rakennusten perustusten käsittelyssä. Tämä laite on kotimainen hydraulipaalukone, jolla on itsenäiset immateriaalioikeudet ja joka tuo käyttöön ulkomaista kehittynyttä tekniikkaa. Sillä on erinomainen suorituskyky. Se käyttää hydraulista voimalaitosta hydraulisena voimanlähteenä ja tuottaa korkeataajuista tärinää värähtelevän laatikon kautta, jotta paalu voidaan helposti ajaa maahan ja se on meluisa. Sen etuna on pieni koko, korkea hyötysuhde ja ei vaurioita paaluille. Se soveltuu erityisen hyvin lyhyt- ja keskisuuriin paaluhankkeisiin, kuten kunnallishallintoon, siltoihin, kassalle ja rakennusten perustuksiin. Melu on vähäistä ja täyttää kaupungin standardit.